Factory&Equipment

    厂景设备

    Address: No.18, Shangwei Road, Shenghuinan Industrial Park, Nantou Town, Zhongshan City, Guangdong Province
    TEL:0760-23380908
      0760-23380909
     FAX:0760-23115263 
      0760-23119458
      E-mail: zs-jihua@163.net   
     

    ZHONGSHAN CHIT-HWA MOULD CO.LTD.    ICP:    
    TEL:0760-22666 FAX:0760-562269